tel
empty
home   /   over_ons  /   vertrouwelijke_informatie

Omgaan met vertrouwelijke informatie

AVG HerstelVitaal & BuitenVitaal

Door veranderingen in de wetgeving AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden dezelfde principes en kernbegrippen gebruikt als in de voorgaande Europese Privacywet uit 1995.

Door de technologische ontwikkelingen in de afgelopen 20 jaar is de mogelijkheid om gebruik te maken van persoonsgegevens onbegrensd geworden. De rechten en vrijheden van de betrokkenen (degene over wie de gegevens gaan) zijn daarmee in het gedrang gekomen. 

De AVG geeft nog meer aandacht aan het herstellen van de balans tussen enerzijds het gebruik van persoonsgegevens en anderzijds de rechten en vrijheden van betrokkene. De nieuwe AVG geeft gedetailleerder en strikter kaders voor het gebruik van persoonsgegevens.

Opslag beperking: persoonsgegevens mogen niet meer zomaar opgeslagen worden, alleen voor vaststaande doeleinden. Grondslag en doel moeten beschreven zijn en bekend zijn bij onze klanten zodat zij weten waarvoor wij gegevens opslaan in het deelnemersvolgsysteem Zilliz. 

Toestemming is alleen een geldige grondslag indien dit aantoonbaar en expliciet is gegeven. Een overeenkomst mag niet over meerdere doelen gaan, voor ieder doel moet een nieuwe overeenkomst gemaakt worden. 

Noot 1: Deze toestemming mag te alle tijde ingetrokken worden, waarna het door mij gevolgde traject bij HerstelVitaal & BuitenVitaal ook gelijk stopt. Intrekking van de toestemming dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren zodat HerstelVitaal & BuitenVitaal een afschrift heeft van de intrekking van de toestemming.

Noot 2: Inzage van persoonsgegevens door de betreffende persoon mag altijd. Aanpassen, wijzigen of corrigeren van de gegevens is mogelijk wanneer deze niet kloppen of onjuist zijn.

Toestemming afgeven en / of intrekken kan door: persoonlijk afgeven aan een coach/begeleider van HerstelVitaal & BuitenVitaal, per post te sturen naar het adres Larserpoortweg 50 8218 NK Lelystad , of per e-mail aan Irene.miltenburg@herstelvitaal.nl of jos.verschuur@herstelvitaal.nl

Privacybeleid HerstelVitaal & BuitenVitaal

lees verder >>
 

Cliƫntvertrouwenspersoon & klachtenfunctionaris

Via de coƶperatie Zorgaanbieders Midden Nederland (CZMN) kunnen klanten van HerstelVitaal & BuitenVitaal een vertrouwenspersoon inschakelen aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Denk hierbij aan problemen als pesten, agressie, stalking, discriminatie en seksuele intimidatie. 
lees verder >>