tel
BuitenVitaal
home   /   disclaimer

Disclaimer


Van HerstelVitaal sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website. Informatie op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming HerstelVitaal. 

Door HerstelVitaal per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. HerstelVitaal staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. 

Vastleggen en verwerking van gegevens
De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van HerstelVitaal te vallen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten HerstelVitaal. 

Beveiliging gegevens
HerstelVitaal maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. 

Clickgedrag
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers. 

Links naar websites en cookies van andere partijen
Op de site https://www.herstelvitaal.nl staan hyperlinks naar andere websites. HerstelVitaal is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar HerstelVitaal verwijst. Ook is HerstelVitaal niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die op de site adverteren. 

Wijzigingen
HerstelVitaal behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Check daarom regelmatig de disclaimer voor eventuele aanpassingen. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook. 

Privacy
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Google Analytics
HerstelVitaal maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Links naar websites en cookies van andere partijen
Op de site https://www.herstelvitaal.nl staan hyperlinks naar andere websites. HerstelVitaal is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar HerstelVitaal verwijst. Ook is HerstelVitaal niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die op de site adverteren. 

Wijzigingen
HerstelVitaal behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Check daarom regelmatig de disclaimer voor eventuele aanpassingen. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook. 

Persoonsgegevens
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

SSL
De website vanHerstelVitaal maakt gebruik van SSL (Secure Sockets Layer)dit is een manier om verbindingen tussen webbrowser en webserver te beveiligen. Door de verbinding met SSL te beveiligen, wordt de veiligheid op 2 manieren verbeterd:
  • Door versleutelen van de data die tussen de browser en de server wordt uitgewisseld (data encryptie)
  • Door controle of de website waarmee men verbinding heeft wel de website is waarmee men verbinding denkt te hebben (server authenticatie).
Je herkent in je webbrowser een SSL-verbinding aan het webadres in de browser: wanneer de verbinding is beveiligd met SSL, begint het webadres met 'https'.

SSL wordt door miljoenen websites gebruikt voor de beveiliging van de internetverbinding, zoals online aankopen, financiƫle transacties of het versturen van persoonsgegevens. Hierdoor zal alle informatie tijdens het transport vertrouwelijk blijven en niet leesbaar zijn door derden.

Copyright
Al deze pagina's, illustraties, foto's, scripten van HerstelVitaal zijn gemaakt door Endless webdesign, of de respectievelijke eigenaren dan wel in opdracht van HerstelVitaal. KopiĆ«ren en/of verspreiden van deze pagina's is zonder toestemming van HerstelVitaal of Endless webdesign niet toegestaan.