tel
empty
home   /   over_ons  /   vertrouwenspersoon

Cliëntvertrouwenspersoon:

Via de coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland (CZMN) kunnen klanten van HerstelVitaal & BuitenVitaal een vertrouwenspersoon inschakelen aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Denk hierbij aan problemen als pesten, agressie, stalking, discriminatie en seksuele intimidatie. 

De cliënt kan zich vanaf het begin laten bijstaan/ondersteunen door de heer Johan Pap, onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon (CVP). De CZMN heeft hiervoor afspraken gemaakt met de organisatie CliëntondersteuningPLUS. De CVP helpt om de klacht bespreekbaar te maken met bijvoorbeeld de begeleider of de manager/leidinggevende van de zorgaanbieder. De cliënt kan ook in een later stadium nog gebruik maken van de CVP.
 
Johan Pap heeft ruime ervaring als onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon, en is niet in dienst van de CZMN. Een cliënt kan hem rechtstreeks benaderen: telefonisch, via e-mail of per brief:

 • Telefonisch: 06 1306 4452
 • Per e-mail: cvp@czmn.nl
 • Per brief in een gesloten envelop met daarop ‘Vertrouwelijk CVP’, sturen aan:
  Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland
  Cliëntvertrouwenspersoon
  Schoolpad 1B,
  3851 JE Ermelo
  De brief wordt dan onmiddellijk doorgestuurd naar de CVP.

De kosten van de Cliëntvertrouwenspersoon (uurvergoeding en reiskosten) worden door de CZMN in rekening gebracht bij de zorgaanbieder/lidorganisatie. Voor de cliënt zijn hier geen kosten aan verbonden.

Voor deelnemers die bij ons een traject volgen via het CSR gelden de regelementen van het CSR centrum. Terug te vinden op www.csrcentrum.nl

Elk incident wordt geregistreerd m.b.v. een registratieformulier (MID). Werkcoaches en bestuur van HerstelVitaal & BuitenVitaal zijn in het bezit van deze formulieren. Het ingevulde formulier wordt overhandigd aan Irene Miltenburg, bestuurslid van HerstelVitaal & BuitenVitaal of aan de vertrouwenspersoon van de coöperatie.
Degene die zich schuldig maken aan grensoverschrijdend gedrag zoals hierboven beschreven, wordt direct weggestuurd en stopt het traject/opdracht bij HerstelVitaal & BuitenVitaal. Grensoverschrijdend gedrag van een deelnemer wordt ook gemeld aan de opdrachtgever van het traject.