tel
empty
home   /   diensten  /   wandelvitaal

WandelVitaal, wat is het?


WandelVitaal is een nieuwe, aanvullende module binnen HerstelVitaal. 
HerstelVitaal biedt ondersteuning bij het herwinnen van vitaliteit en werkgeluk via o.a. Werkfit maken of modulair traject van het UWV, ambulante begeleiding en (2e spoor) re-integratie. WandelVitaal kunnen we inzetten waar nodig. De module is uniek omdat we  werken aan het dagelijks functioneren, lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, persoonlijk leiderschap, kwaliteit van leven en meedoen door middel van (groeps)coaching en wandelen in de natuur. De natuurlijke omgeving heeft een grote bijdrage in de coaching, m.n. de rustgevende kwaliteiten van de natuur en frisse buitenlucht. Het vergroot de kans op meer bewustzijn van het hier-en-nu, meer mildheid en acceptatie en minder sombere gevoelens. Het zet aan tot beweging en zelfreflectie. 
Het concept sluit aan bij het gedachtengoed van Positieve Gezondheid.
 
WandelVitaal binnen HerstelVitaal
Wandelend activeren kan een onderdeel  zijn van een voor de deelnemer 1:1 passend traject, zoals hierboven genoemd. De coach zorgt ervoor dat er maatwerk is voor de deelnemer en faciliteert de gezamenlijkheid in de groep. Coaches van HerstelVitaal stemmen de ontwikkeldoelen van deelnemers met elkaar af zodat deelname aan Wandelvitaal/wandelcoaching aansluit en meerwaarde heeft in het  1:1 re-integratie- of begeleidingstraject.
  
WandelVitaal voor het bedrijfsleven
WandelVitaal kan ook als training worden ingezet gericht op duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. Persoonlijk leiderschap, loopbaan, assertiviteit en het voorkomen van chronische stress staan bij deze training centraal. 

Met WandelVitaal bereik je de volgende resultaten
- Verbeteringen in jouw vitaliteit;
- op een gezonde manier omgaan met stress;
- tonen van persoonlijk leiderschap in privé- en werkomgeving;
- beter om kunnen gaan met onzekerheden; 
- nieuwe vaardigheden die gericht zijn op het behouden van een gezonde balans tussen werk en privé;
- gedachtenwisseling met andere deelnemers bijv. over de eigen presentatie bij sollicitaties en netwerk-mogelijkheden. 

Interesse in WandelVitaal als onderdeel van de re-integratie of in het voorkomen van langdurig ziekteverzuim & duurzame inzetbaarheid? Neem hierover contact op met Irene Miltenburg. E-mail: Irene.miltenburg@herstelvitaal.nl of bel met HerstelVitaal, telefoonnummer 06 51296273

WandelVitaal in groepsverband vindt alleen plaats bij voldoende aanmeldingen. Deze methodiek start vanaf zes deelnemers per groep. 

Nieuwe startdatum:
nog niet bekend.